THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI (HANDICO) SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

Thực hiện kế hoạch thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa. Cụ thể như sau:

1107 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]