THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI (HANDICO) SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 32 HÀ NỘI

Thực hiện kế hoạch thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng số 32 Hà Nội. Cụ thể như sau:

849 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]