HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HANDIRESCO LÊN 430 TỶ ĐỒNG

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4772/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

 

Theo đó, UBND Thành phố Quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ 300 tỉ đồng lên 430m tỉ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có trách nhiệm bổ sung vốn điều lệ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này; đồng thời liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31.8.2016. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội. Có gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động như: kinh doanh cho thuê nhà ở và văn phòng, đầu tư phát triển dự án nhà ở để bán và nhà cho thuê, thi công xây lắp dân dụng - công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ khác.

Theo Lao động

 

4034 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]