Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (HANDICO6)

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Lê Quốc Bình
Địa chỉ: Số 124 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà nội
Điện thoại: (84-4)3732 0010
Fax: (84-4) 3732 6348

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (tiền thân là Xí nghiệp sửa chữa và xây dựng nhà cửa quận Đống Đa), chính thức gia nhập Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ tháng 9/1999. Từ một doanh nghiệp hạng IV, sau khi trở thành thành viên của Tổng công ty đã vươn lên thành doanh nghiệp hạng I và tiếp tục tự khẳng định mình trong đà đi lên. Công ty đã chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội theo Quyết định số 994/QĐ-UB ngày 25/2/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.

 

Với 3 lĩnh vực hoạt động chính là: đầu tư kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh xây lắp - sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng mà trong những năm vừa qua, Công ty đã đạt được nhiều thành tích vượt bậc. Có thể mô tả thành tích đó qua một số chỉ tiêu cơ bản sau (từ năm 2006 đến năm 2008): Tổng tài sản là 2.421.716 triệu đồng, doanh thu trong 3 năm đạt: 232.220 triệu đồng, lợi nhuận sau thuết đạt: 30.724 triệu đồng.

 

Bước vào năm 2007, năm thứ 3 thực hiện công tác quản lý điều hành theo mô hình quản lý của Công ty cổ phần, bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được phân cấp và kiện toàn sắp xếp lại phù hợp với mô hình quản lý mới và dần đi vào ổn định. Nhờ đó, Công ty đã có bước chuyển biến mạnh về bộ máy, trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh và các mặy công tác khác được nâng lên rõ rệt. Uy tín của Công ty được khẳng định thông qua việc quản lý điều hành các dự án có hiệu quả; thi công các công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, giá thành hợp lý. Các chỉ tiêu về tài chính: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều tăng. Công ty cũng thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề, đa sở hữu dựa trên thế mạnh và nguồn lực của Công ty nhằm khai thác triệt để lợi thế về nhà cửa, đất đai, tài sản, trí tuệ của toàn thể CBCNV. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác là cac snhà đầu tư, các Ban quản lý dự án trong và ngoài Tổng Công ty, các nhà thầu chính để khai thác vốn, thiết bị, công trình phục vụ cho lợi ích của Công ty.

Các công trình, dự án Công ty đã triển khai thi công trong thời gian qua: Dự án 1152 – 1154 đường Láng; Dự án Trụ sử làm việc và văn phòng tại 124 Tôn Đức Thắng; Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở cho thuê tại ô đất C1 khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính; Công trình xây dựng trụ sở làm việc công an tỉnh Hà Tây (nay là công an Thành phố Hà Nội); Công trình thi công xây lắp nhà CT1C – khu tái định cư CT1 và CT5 thuộc dự án phát triển giao thông đô thị…
 

107153 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]