Đảng ủy HANDICO tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới năm 2023

(HANDICO) - Thực hiện kế hoạch đào tạo và kế hoạch phát triển đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2023 cho các học viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Sáng 23/10/2023, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp học có 47 học viên là các quần chúng ưu tú của 13 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Diễn ra đến ngày 27/10/2023, lớp học nhằm giúp các quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam được học tập, nghiên cứu để có thể nắm bắt được các kiến thức: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản  Việt Nam,…

 

Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên phát biểu tại lớp học
 
Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học, đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội hiện có 37 chi, đảng bộ cơ sở với trên 1.300 đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được Đảng bộ HANDICO thường xuyên quan tâm, chú trọng và tổ chức hàng năm, bảo đảm theo tiêu chuẩn và thực hiện đúng quy định. Đề nghị các quần chúng được cử đi học sẽ nghiêm túc học tập, tiếp thu và nắm bắt đầy đủ các kiến thức mà giảng viên truyền đạt. Bên cạnh đó, các học viên dành thời gian nghiên cứu thêm để có thể hiểu sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, các quần chúng xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện cùng với sự dìu dắt của đảng viên và chi ủy để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng; tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân và đóng góp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị.

 
Đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là báo cáo viên của Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới
 
Tiếp nối lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới sẽ được khai giảng vào ngày 30/10/2023 và kết thúc vào ngày 3/11/2023.

 

479 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]