CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA HANDICO

(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin bất thường năm 2023.

Nội dung: Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh thiết bị cơ giới Handico - Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
 

1130 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]