Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khảo sát đánh giá kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 tại Đảng ủy HANDICO

(HANDICO) - Ngày 16/11/2023, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát đánh giá kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 tại Đảng ủy HANDICO.

 

Quang cảnh buổi làm việc
 
Tiếp đoàn có đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của các cấp, chủ động trong tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tham mưu ban hành 64 văn bản là các kế hoạch, công văn, báo cáo, quyết định, chương trình triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. Tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh” trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Tham mưu, phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 và cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước”,…

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo cũng đã định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Kết quả, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Tổng công ty ngày càng đi vào nề nếp; việc phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả sâu rộng và thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai đạt kết quả tích cực nhiều mặt công tác như: triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, các chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các hội nghị trực tiếp, hội nghị trực tuyến do Trung ương, Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Hoạt động sản xuất kinh doanh giữ được sự ổn định từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên. Công tác đầu tư phát triển, đổi mới tái cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực, đảm bảo kế hoạch yêu cầu của UBND Thành phố. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm, chăm lo, duy trì ổn định. Đó là kết quả của việc làm tốt công tác tư tưởng, vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết.

Không những duy trì ổn định hoạt động, Tổng công ty còn vận động CBCNV làm tốt công tác từ thiện xã hội bằng những việc làm thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao truyền thống và những kết quả đạt được, sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản của Đảng ủy Tổng công ty trong công tác tuyên giáo; tinh thần đoàn kết giữa Đảng và chính quyền và tinh thần trách nhiệm của những cán bộ làm công tác đảng của Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Đào Xuân Dũng cũng đề nghị: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cần bổ sung thêm các kết quả đạt được trong báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023. Thời gian tới, tiếp tục quan tâm công tác tuyên giáo, nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBCNV-LĐ,… góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty.

 

Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại buổi làm việc
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tham mưu để triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác Tuyên giáo. Đề xuất sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thành uỷ và Đảng uỷ Tổng công ty đảm bảo các nội dung và kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, lao động sản xuất kinh doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Đất nước, của Thành phố, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên…

3657 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]