CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30.5.2023 CỦA HANDICO

(HANDICO) - Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin ngày 30/5/2023

Nội dung: Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (thay thế cho Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).
 

1157 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]