ĐẢNG BỘ HANDICO: 11/37 CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(HANDICO) – Tính đến hết tháng 5/2020, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã có 11/37 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 29,72%.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào đầu tháng 3/2020 đã thành công tốt đẹp. Từ đó, 36 chi, đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm, chủ động thực hiện hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội.
 

Đồng chí Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm
 
Tính đến hết tháng 5/2020, đã có 11/37 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, đạt tỷ lệ 29,72%.


Đại hội Đảng bộ Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở được đánh giá thành công tốt đẹp, diễn ra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”.
 

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà
 
Theo kế hoạch, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ Tổng công ty sẽ được hoàn thành trước 15/6/2020, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020.
 
Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đang tiếp tục nỗ lực triển khai các công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản, đúng quy định nhằm tổ chức đại hội đảm bảo thành công, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
 

613 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]