Công bố thông tin đợt 31.5.2024 của HANDICO

(HANDICO) – Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin đợt 31/5/2024 với các nội dung:
1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty.

Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết!

1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty.--->
/UploadFiles/Upload%202024/C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20BCTC%20n%C4%83m%202023%20CTM.pdf

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty.--->
/UploadFiles/Upload%202024/BCTC%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%202023%20Handico.pdf

185 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]