Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5)

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Trần Văn Can
Địa chỉ: Số 135 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3828 3530/ 3923 0607
Fax: (84-4) 3923 0607

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 (được hợp nhất bởi Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội và Công ty đầu tư – tư vấn xây dựng) trở thành đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 9078/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty đã chính thức trở thành Công ty cổ phần vào ngày 24/01/2005 với số vốn điều lệ là 23.736.500.000 VNĐ.

 

149468 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]